Regulamin sklepu

Informacje Ogólne

1. Sprzedawcą i właścicielem internetowego sklepu zoologicznego jest:

bestkarma.pl Tomasz Blukacz
42-202 Częstochowa, ul. Korkowa 111/112
NIP: 5731318050 ,
REGON: 150216880

2. Nabywcą w sklepie internetowym bestkarma.pl może być:

• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą:

za pomocą e-maila: [email protected], (do ustalenia )
listownie na adres pocztowy Sprzedawcy,
telefonicznie – ……………………..(do ustalenia) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego bestkarma.pl:

składania zamówień na dostępne w sklepie towary, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Nabywcę należności za zakupiony towar, prawa Nabywcy do ochrony danych osobowych oraz sposobu odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

OFERTA ZAMÓWIENIA i REALIZACJA

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w sklepie w momencie składania zamówienia.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie bestkarma.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Opisy oferowanych produktów zostały sporządzone w oparciu o informacje przekazane przez ich producentów.
4. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronie sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
5. Zamieszczone wizerunki produktu mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów.
6. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedzenia. Nabywcę obowiązują ceny produktów uwidocznione w sklepie internetowym bestkarma.pl w momencie składania przez niego zamówienia.
7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu bestkarma.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zgodnie z art.71 KC propozycję zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu a sklep potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji ją akceptuje.
8. W przypadku przedmiotów oznaczonych „darmowa dostawa” zastrzegamy sobie decyzje wyboru najbardziej dogodnego sposobu wysyłki.
9. Zamówienie realizowane jest od 24 h do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. Przy standardowych zamówieniach maksymalny czas od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania paczki wynosi 2-3 dni.
10. Zamówienia można składać:

• za pośrednictwem strony internetowej sklepu: www.bestkarma.pl
• wysyłając e-mail na adres: [email protected] (do ustalenia)
• telefonicznie pod numerem ………………………………..

11. Warunkiem koniecznym do rejestracji w sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą, konto po weryfikacji zostanie usunięte.
12. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną, poprzez wysłanie maila na adres podany w zamówieniu. Dotyczy zamówień składanych przez formularz na naszej stronie internetowej oraz przesłanie ich e-mailem.
13. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone klientowi drogą telefoniczną lub e-mailową i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
14. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
15. Przed pokwitowaniem odbioru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie, nie nosi śladów otwierania oraz czy dostarczone towary nie zostały uszkodzone. Kurier ma obowiązek tę czynność umożliwić. Odmowa przyjęcia wyraźnie uszkodzonej przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera „Protokołu szkody” w znaczący sposób ułatwia rozpatrzenie reklamacji.
16. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia paczki z powodu podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, nieobecności odbiorcy albo osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, lub też nieuzasadnionej odmowy jej odebrania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).
17. Zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

WYSYŁKA I KOSZTY

1. Przesyłki kurierskie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy kurierskiej. W przypadku wysyłania towarów firmą kurierską, klient pokrywa koszty przesyłki w wysokości:

Waga
paczki

Przesyłka
kurierska przy zamówieniach do 99 zł

Przelew

Pobranie

do 30 kg

12 zł

15 zł

 

Paczka kurierska przy zamówieniach
powyżej 99 zł

do 30 kg

0 zł

0

2. W przypadku dostarczania towaru Pocztą Polską, Klient pokrywa koszty przesyłki paczki w wysokości:

Waga
paczki

Paczka
pocztowa przy zamówieniach do 99 zł

Przelew

Pobranie

do 30 kg

12 zł

16 zł

 

Paczka
pocztowa przy zamówieniach powyżej 99 zł

do 30 kg

0 zł

0 zł

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie firmy lub na terenie Częstochowy po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Wysyłka na terenie całego kraju jest darmowa od 99 zł.
5. Zamówienia przygotowane do odbioru oczekują na klienta do 7 dni roboczych, po tym czasie zostają anulowane.

Formy Płatności

• płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
• Przelew na konto sklepu
• płatność gotówką – możliwa wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy.

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
2. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia odebranej przesyłki prosimy o przesłanie e-mailem formularza reklamacyjnego oraz protokołu szkody sporządzonego przez kuriera, Przy rozpatrywaniu tego typu reklamacji bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego. Dołączenie ich do protokołu szkody pozwoli na przyspieszenie załatwiania reklamacji.
4. We wszystkich przypadkach prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z naszą firmą w celu ustalenia dalszego, najbardziej satysfakcjonującego Nabywcę postępowania.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie przedstawiciela naszej firmy w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, bestkarma.pl zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez nasz sklep, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność- z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Bestkarma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na nasz adres.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

• które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
• które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
• które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

bestkarma.pl Tomasz Blukacz
42-202 Częstochowa
Ul. Korkowa 111/113

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych.

W przypadku niemożliwości zrealizowania reklamacji bądź wydłużenia czasu jej rozpatrzenia informujemy o tym klienta.

Przelewy za zwrot towaru, anulowania lub braku części zamówienia wykonywane są w terminie do 14 dni na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Wyjątek kiedy zwracane są koszty przesyłki zwrotnej stanowią następujące sytuacje:

dostarczony artykuł różnił się od zamawianego
dostarczony towar był uszkodzony, szkoda powstała w wyniku działań sklepu.

11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty będą zwrócone w terminie do 14 dni na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.
12. Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. Kurier zobowiązany jest umożliwić taką weryfikację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem kurier sporządza tzw. „protokół szkody”.

Ochrona Danych

1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. Nr 133, poz. 883.
2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
o której mowa wyżej.

Pozostałe Informacje

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail:
3. Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. W tym celu należy przy składaniu zamówienia napisać w wiadomości do sprzedającego informację na ten temat.
4. Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (gotowe do wydruku) na podany w zamówieniu adres mailowy.
Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 

…………………………………
Miejscowość, data

Do:………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

……………………………………………………………………………
Imię, nazwisko

……………………………………………………………………………
Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………